Her finder du diverse fortyndere til maling, primer, bundmaling, lakker mv. Her er også opløsningsmidler til fjernelse af eksempelvis bundmaling mv.